RYE España

Teléfono: 606080481 / 627231667

e-mail: rye.spain@gmail.com

Facebook: Rye España yoga en la enseñanza

 

Formulari per a contactar

PROTECCIÓ DE DADES.

Per complir amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LODP) i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la LODP, us informem que les dades que ens heu facilitat formaran part del sistema informàtic del RYE Espanya. Aquestes dades seran utilitzades amb l’única finalitat de gestionar i/o comunicar les diferents formacions o esdeveniments organitzats per l’associació.