L’associació europea EURYE es va fundar a Venècia l’1 de març de 2000 amb les associacions afiliades a l’organització francesa RYE (Investigació sobre el Yoga a l’Educació) que tambéforma part de la UEY (Unió Europea de Yoga).

L’objectiu de l’EURYE és fomentar el diàleg entre les diferents associacions membres, de manera que les seves experiències i projectes puguin ser compartits per tots.

També ajuda a promoure els mètodes pedagògics – didàctics que s’orienten cap a la millora de la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge, que estan basats en el yoga i altres disciplines que col·laboren en un aprenentatge holístic.

Els països que formen aquesta associació són: Bèlgica, Bulgària, Espanya, França, Grècia, Anglaterra, Itàlia, Portugal.

L’EURYE organitza cada dos anys una trobada internacional de formació en el qual s’aprofundeix sobre el contingut i l’aplicació de les Tècniques de yoga i relaxació en l’àmbit educatiu. Hi ha hagut diverses trobades a Itàlia, França i Portugal.
La propera trobada serà l’estiu de 2015 a Portugal.