L’associació europea EURYE es va fundar a Venècia l’1 de març de 2000 amb les associacions afiliades a l’organització francesa RYE (Investigació sobre el Yoga a l’Educació) que tambéforma part de la UEY (Unió Europea de Yoga).

L’objectiu de l’EURYE és fomentar el diàleg entre les diferents associacions membres, de manera que les seves experiències i projectes puguin ser compartits per tots.

També ajuda a promoure els mètodes pedagògics – didàctics que s’orienten cap a la millora de la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge, que estan basats en el yoga i altres disciplines que col·laboren en un aprenentatge holístic.

Els països que formen aquesta associació són: Bèlgica, Bulgària, Espanya, França, Grècia, Anglaterra, Itàlia, Portugal. Altres paísos que conformen la internacionalitat de la formació RYE són Uruguai, Brasil, Argentina, Xile.

L’EURYE organitza cada dos anys una trobada internacional de formació en el qual s’aprofundeix sobre el contingut i l’aplicació de les Tècniques de yoga i relaxació en l’àmbit educatiu. Hi ha hagut diverses trobades a Itàlia, França i Portugal.
La propera trobada serà l’estiu de 2019 a Barcelona.