L’objectiu d’aquest curs és proporcionar als docents eines ajustades a les necessitats educatives dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge. També vol donar una visió humana més enllà de les matèries curriculars. Les tècniques de ioga adaptades a l’educació, ofereixen una resposta al procés d’aprenentatge perquè cadascú pugui aportar el millor de sí mateix, a través de l’autoconeixement, el treball amb el cos, les emocions, la respiració o la relaxació i la concentració.
La formació consta de 3 caps de setmana de 15 hores cadascun, on s'obté el Certificat TRYE atorgat pel RYE ESPAÑA i anualment és reconeguda dins del Pla de Formació Permanent del Professorat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta formació està basada en la relaxació "yoga nidra" (ioga de somni despert) que es transmet de manera totalment adaptada al context contemporani, integrant els últims progressos en matèria de recerca psicològica i neurofisiològica. Simple i profunda sorprèn per la seva eficàcia sigui el que sigui el lloc on es practiqui: en l'àmbit escolar, professional o familiar, o en qualsevol moment de la vida quotidiana.
Primer cicle de formació en tècniques de ioga a l'educació, quatre seminaris : El cos en l'aprenentatge, Aprendre i conviure en harmonia, Donar color a les emocions i desenvolupar la creativitat, El so, la veu i la presència de la paraula.
La "Filosofia i Metodologia RYE" centra les bases del mètode i el concreta defineix i diferencia. S’adreça als/a les futurs/es formadors/res RYE i a totes aquelles persones interessades en aprofundir en els coneixement del ioga a l’educació.
Aquesta formació forma part del 1r cicle "Tècniques de ioga a l'educació". Es tracta de la meitat de la formació: 1r seminari "El cos en l'aprenentatge i el 2n" Aprendre i conviure en harmonia ". A diferència de la formació que té lloc durant el curs acadèmic la qual s'imparteix en caps de setmana, al mes de juliol, té lloc de forma consecutiva durant 3 dies de dijous a dissabte. Es pot completar durant el curs escolar o l'estiu següent. Aquesta formació està en procés de reconeixement pel Pla de Formació del Professorat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El ioga i les necessitats educatives especials és un seminari d'aprofundiment en les tècniques de ioga a l'educació. El seu objectiu és proporcionar als docents eines ajustades a les necessitats educatives dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
La formació consta de 3 caps de setmana de 15 hores cadascun, on s'obté el Certificat TRYE atorgat pelr RYE ESPAÑA i anualment és reconeguda dins del Pla de Formació Permanent del Professorat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta formació està basada en la relaxació "yoga nidra" (ioga de somni despert) que es transmet de manera totalment adaptada al context contemporani, integrant els últims progressos en matèria de recerca psicològica i neurofisiològica. Simple i profunda sorprèn per la seva eficàcia sigui el que sigui el lloc on es practiqui: en l'àmbit escolar, professional o familiar, o en qualsevol moment de la vida quotidiana.
Aquesta formació consta de 4 caps de setmana de 15 hores cadascun, obtenint el Certificat "TYE" (Tècniques de Ioga a l'Educació) emès pel "RYE ESPAÑA". A més, la formació "TYE" és reconeguda anualment pel "Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya", dins del pla de Formació permanent del professorat, per la qual cosa els docents obtenen, també, els certificats emesos per aquesta entitat.
Aquesta formació forma part del 1r cicle "Tècniques de ioga a l'educació". Es tracta de la meitat de la formació: 3r seminari "Donar color a les emocions i desenvolupar la creativitat i el 4t " El so, la veu i la presència de la paraula ". A diferència de la formació que té lloc durant el curs acadèmic la qual s'imparteix en caps de setmana, al mes de juliol, té lloc de forma consecutiva durant 3 dies de dijous a dissabte. Es pot completar durant el curs escolar o l'estiu següent. Aquesta formació està en procés de reconeixement pel Pla de Formació del Professorat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El ioga i les necessitats educatives especials és un seminari d'aprofundiment en les tècniques de ioga a l'educació. El seu objectiu és proporcionar als docents eines ajustades a les necessitats educatives dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Aquesta formació consta de 15 hores (11h presencials+4 treball pesonal). Totes les formacions RYE són reconegudes anualment pel "Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya" dins del Pla de Formació Permanent del Professorat.