El savi Patanjali va ser el primer en codificar els Yoga Sutra. Patanjali definia el ioga com "la restricció de les fluctuacions de la ment". Les fluctuacions són tots els moviments que es generen en el nostre interior: pensaments, emocions, desitjos, records, fantasies, etc...
El ioga educatiu és el tema desenvolupar en l'article escrit per Eulàlia Muñoz, presidenta i formadora del RYE España, publicat en el nº 2 de la revista "Propuestas para una escuela afectiva" coordinada per Luís López González
Comunicació presentada a les III Jornades sobre l'estrès laboral en els professionals del món educatiu. Com, des del ioga , el docent pot evitar l'estrès i establir un vincle harmoniós amb la seva aula.
Ioga Nidra, l’art del somni despert.
No cal demostrar les virtuts reparadores del son, tant física com mentalment. Somiar té una funció terapèutica, artística i espiritual. En canvi, l'alt nivell d'exigència de la vida moderna és un factor constant d'estrès que genera trastorns de son tant en els adults com en els nens, encara que es digui que el nen viu al marge de les inquietuds dels "grans" i que dorm com un angelot. Escriu Elizabeth Werlen.
El ioga i les necessitats educatives especials
La diferència ens fa únics i especials. El ioga treballa a la persona de forma integral, respectant la seva individualitat. Els mestres, els pares i la societat en general, tenim la responsabilitat de fomentar la igualtat entre les persones. En l’àmbit escolar, veiem que hi ha una part de l’alumnat que necessita una atenció especial per poder desenvolupar les seves capacitats. I és des d’aquesta perspectiva que un grup de professionals especialitzats en tècniques de yoga a l’educació (TYE) i en tècniques de relaxació a l’aula (TRYE) ens dediquem a investigar com el ioga pot afavorir els aprenentatges dels alumnes en general i dels que necessiten una atenció especial.
Ioga i educació, un aprenentatge per a la vida
Si entenem l'educació com un aprenentatge per a la vida, veurem que va més enllà de la mera funció instrumentals i s'estén cap al desenvolupament integral de la persona. El ioga treballa des d'aquesta perspectiva, tenint en compte que som una unitat: cos, ment i esperit.
Article que ofereix una pràctica aplicada a una classe de segon d'ESO d'anglès i que el seu objectiu és el potenciar la seguretat en un mateix.