Equip RYE - RYE España
L'èxit obtingut per les nostres pràctiques, així com el seu reconeixement, ens condueix a insistir en unes regles de bon ús que deuen, en qualsevol cas, estar a la base de les aplicacions del ioga en l'àmbit escolar. És indispensable evitar la utilització arbitrària i tenir cura que l'entusiasme per la innovació preservi la seva línia d'equilibri.
El Ioga és portat a l'aula, no com un tema en si mateix, sinó com un element interdisciplinari que pot introduir-se en el transcurs de les classes normals. Per tant, ofereix a l'alumne una nova eina que pot ajudar al procés d'aprenentatge, i al mateix temps proporciona al mestre una estratègia de suport.
L'ésser humà, quan arriba al món, no està acabat. L'educació té per objectiu acabar les seves potencialitats per tal de portar-lo a comprendre quin és el seu lloc a la terra i quins són els seus vincles amb l'univers. L'escola no té tan sols la finalitat de formar professionals, sinó persones en evolució al llarg de la vida... Micheline Flak